Klubski dokumenti

Vsi pravilniki in akti Kluba Goriških Študentov

VOLILNI PRAVILNIK ZA VOLITVE SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS
VOLILNI PRAVILNIK ZA VOLITVE SVETNIKOV SVETA ŠOLS
ŠTUDENTSKA USTAVA
PRAVILNIK O NABAVI
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
AKT O IZVAJANJU POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
TABELA EVIDENČNIH NAROČIL
PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
FINANČNI PRAVILNIK
POSLOVNIK KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
STATUT KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV