Klubski dokumenti

Vsi pravilniki in akti Kluba Goriških Študentov

Poslovnik občnega zbora
Navodilo o izvajanju posredovanja informacij javnega značaja
Katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o nabavi
Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
Finančni pravilnik
VOLILNI PRAVILNIK ZA VOLITVE SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS
VOLILNI PRAVILNIK ZA VOLITVE SVETNIKOV SVETA ŠOLS
ŠTUDENTSKA USTAVA