Klub goriških študentov

Klub je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov, katerih namen je povezovanje, dodatno izobraževanje ter kulturno, športno in drugo udejstvovanje.

O klubu KGŠ

KGŠ Ima status študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. Zavzema se predvsem za naslednje cilje: združevati dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tam šolajo, zagotavlja pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodeluje z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizira srečanja dijakov in študentov, sodeluje pri razvoju življenja v lokalni skupnosti in drugo.

Postani član KGŠ!

Klub je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov, katerih namen je povezovanje, dodatno izobraževanje ter kulturno, športno in drugo udejstvovanje.

Queen tribute band Klub Goriških Študentov