IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO – 2. DEL

Študentska organizacija Slovenije je v tednu med 30. marcem in 5. aprilom izvedla anketo o izvajanju študija na daljavo, ki se izvaja zaradi zaprtja visokošolskih zavodov kot ukrepa za preprečitev širjenja bolezni COVID-19. Pripravili smo vam kratek povzetek rezultatov ankete.

V anketi je sodelovalo 1091 študentov z različnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, največ s treh največjih Univerz.

Študenti imajo v veliki meri urejen dostop do digitalnih orodij, od 1091 jih je le 13 odgovorilo, da dostopa do teh orodij nimajo urejenega. Večina študentov študij na daljavo podpira, kar 788, ne podpira ga 183 študentov, ostalih 120 pa je bilo brez mnenja.

Študente se je vprašalo tudi glede njihovih občutkov glede izvajanja študija na prilagojen način. Kar 77 % študentov je izrazilo skrb, povezano z rednim opravljanjem študijskih obveznosti, 22 % to ne povzroča skrbi, brez mnenja pa ostaja 2 % študentov.

Glede težav s plačevanjem tekočih stroškov študija so se študentje razdelili v približno enaki skupini in sicer 49 % študentom to predstavlja skrb, 45 % pa ne. 6 % študentov je brez mnenja. Študentom glede na rezultate ankete največje stroške predstavljajo stroški kopiranja (77 %), vpisnina (60 %), literatura (53 %) in šolnina (15 %). Študentje kot strošek navajajo tudi komisijske izpite (12 %) ter tudi stroške z oddajo zaključnih del in stroške povezane z opravljanjem diferencialnih izpitov. Veliko študentov je pod stroške študija omenilo predvsem stroške najemnine, prevoza in prehrane.

Študentje ocenjujejo, da je trenuten način študija manj produktiven in učinkovit kot klasičen način podajanja snovi v živo. Le 12 % vprašanih je odgovorilo, da jim je trenutni način izvajanja obveznosti boljši, 32 % pa jih meni, da je učinkovitost enaka kot prej.

Za zagotavljanje izvajanja obveznosti fakultete uporabljajo različna orodja, najpogostejša so Zoom, MS Teams, Cisco Webex, GoToMeeting, BigBlueButton, Vox Arnes ter Skype. Z njihovo pomočjo se izvajajo predavanja (97 %) in vaje (72 %). Seminarji, konzultacije in govorilne ure pa se izvajajo v manjši meri.

Glede na odgovore vprašanih se profesorji poslužujejo zlasti enosmernega komuniciranja, v 66 % pa tudi redno sprožajo debate med prisotnimi študenti. 66 % študentov je odgovorilo, da se izvaja tudi samostojno delo, brez predavanj, vaj in seminarjev, v 31 % primerov pa se delo izvaja tudi v obliki skupinskega dela. 39 % vprašanih je odgovorilo, da imajo študentje na daljavo tudi predstavitve. Z izvedbo študija na daljavo kot celote so študentje v večini primerov zadovoljni.

Glede časa, ki ga študentje porabijo za študij na daljavo, je iz rezultatov ankete razvidno, da študentje največjih treh Univerz za študij porabijo nekoliko več časa kot prej. Temu se približujejo tudi študentje Univerze v Novem Mestu. Alma Mater Europaea in Nova univerza glede na odgovore vprašanih časovno terjati približno enako angažiranost študentov kot prej.

Med predlogi študentov se največkrat pojavlja želja po zmanjšanju količine snovi, ki jih je potrebno predelati do posameznega predavanja, želijo si več predavanj v živo, nekateri opozarjajo tudi na slabo organiziranost določenih profesorjev oziroma celo neizvajanje obveznosti. Skrbi jih zlasti, kako se bo nadomestilo praktični del pouka ter seveda opravljanje izpitov na daljavo.

Študij na daljavo predstavlja velik izziv tako za visokošolske zavode kot tudi za študente, zato je pomembno, da se v razpravo in pripravo načrtov za izvajanje študija na daljavo vključuje tudi študente same. Z izpolnjevanjem anket študenti izrazijo svoja mnenja, kritike, pohvale in predstavijo svoje izkušnje. Gre za nepogrešljive informacije, ki so lahko v veliko pomoč odločevalcem za nadaljnje delo. Zato izvajanje podobnih anket in posredovanje rezultatov vsem deležnikom odločevalskega procesa pozdravljamo tudi v Odboru za visoko šolstvo.

Celotno analizo rezultatov ankete in priporočila ŠOS glede nadaljenega izvajanja študija na daljavo lahko najdete na povezavi: http://www.studentska-org.si/analiza-ankete-o-poteku-studija-na-daljavo-priporocila-sos/ .

Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS

Vir:  
https://skis-zveza.si/izobrazevanje-na-daljavo-2-del/

Novice
18/2/24

3. redni občni zbor

18. 2. 2024 bo v prostorih kluba potekal 3. občni zbor Kluba goriških študenotv, na katerem bodo potekale tudi volitve. Na občnem zboru se bo spreminjal tudi statut. V prilogi je predložen predlog novega statuta. Predloge in pobude članov glede statuta lahko podaste na info@kgs.si.

Dogodki
25/6/22

KONCERT Z MAGNIFICOM & DEJ ŠE'N LITRO

Klubovci smo lani praznovali 30. let, zato letos v soorganizaciji z MONG prirpravljamo največje praznovanje v Novi Gorici!

Dobimo se v soboto 25.6.2022 ob 20.00h na travniku pred Mestno občino Nova Gorica.

Z nami bodo praznovali:

MAGNIFICO

Dej še'n litro

Za rojstnodnevno zabavo se spodobi, da je VSTOP PROST!


HIR AJ KAM HIR AJ GO


Sponzorji dogodka so:

- HIT universe of fun


- Pivovarna Laško


- Klet Brda


- Mladinski center Nova Gorica

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa ali odpovedi dogodka.

Dogodki
21/5/22

PARANOISE in PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

21. 5. bodo z nami PARANOISE in PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA!

Vrata prizorišča se odprejo ob 21h, v blues ritme pa nas bodo glasbene skupine popeljale ob 22h, zato ne zamujajte

Vstopnina je 5€, člani KGŠ pa imate prost vstop!