Novo vodstvo Kluba goriških študentov za mandatno obdobje 2019/2021

Klub goriških študentov je samostojna, nepridobitna inapolitična organizacija, ki jo že leta vodi skupnost mladih. Temeljna nalogakluba je popestriti in izboljšati študentsko življenje in ustvarjati kvalitetenvsakdanjik študentov, dijakov in ostale mladine. Zastopamo skupne interesegoriških študentov in dijakov, jih zastopamo v javnosti in skrbimo za njihovoprepoznavnost. Tukaj smo zato, da zadovoljujemo njihovih potrebe in vseskoziizboljšujemo kakovost študentskega in dijaškega življenja. Naš namen jeprostovoljno druženje in združevanje mladih ter organiziranje aktivnosti napodorčju izobraževanja, športa, kulture in sociale. S svojim delovanjem klubskrbi za prepoznavnost svojih članov, torej študentov in dijakov na območjuNove Gorice. Svoje poslanstvo uresničuje skozi sodelovanje s študenti indijaki, partnerji ter ostalimi študentskimi klubi in organizacijami, sajmenimo, da interdisciplinirano delovanje omogoča doseganje uspešnejšihrezultatov.

Naša vizija je še naprej skrbeti za študente in dijakein jim vsakodnevno pomagati pri različnih vprašanjih in težavah. Želimo si ševeč povezovanja s člani kluba, saj smo prepričani, da lahko v klubu narazličnih področjih pustijo velik pečat. Prav tako bomo v prihodnje usmerilisvoje moči v  povezovanje z različnimiorganizacijami, ki skrbijo za dobrobit mladih in v sodelovanju z njimipripravili privlačne projekte za mlade.

Naši cilji so predvsem ponuditi članom kluba ob-študijske projekte s katerimi bodo lahko pridobili širok spekter izkušenj, kompetenc in veliko novih poznanstev. Želimo si ustvarjati kakovosten vsakdanjik študentov ter jim ponuditi raznolike, zanimive in poučne možnosti za preživljanje prostega časa. Predvsem pa v prihodnosti nameniti večji poudarek na področju izobraževanja, kulture in športa. Ponudili bomo možnost tako za formalno kot tudi neformalno izobraževanje ter možnost kaliti svoje sposobnosti pri organizaciji projektov ter s pomočjo tega nabirati reference in kompetence, ki bodo prišle zelo prav po študiji.

Zavedamo se, da je za vsakega študenta zelopomembno,da se med študijskim letom tudi sprosti, zato bomo tudi v prihodnostiohranili naše tradicionalne projekte kot je denimo Mesto mladih. Posebnopozornost bomo namenili različnim žanrom glasbe, predvsem pa kulturno polnikultni glasbi, saj smo mnenja, da v lokalnem okolju te glasbe za mladeprimankuje. Mladim posameznikom želimo ponuditi možnost umetniškega izražanjain delovanja. .

Seveda na koncu ne smemo pozabiti tudi na naše dijake, ki se lahko s pomočjo starejših članov kluba lahko veliko novega na podorčju organiziranja različnih projektov naučijo. Želimo jih še bolj vključiti v samo delovanje in poznavanje kluba, jim ponuditi možnost izpeljave različnih projektov s katerimi bodo pridobili izkušnje za delovanje v prihodnosti.


Novice
18/2/24

3. redni občni zbor

18. 2. 2024 bo v prostorih kluba potekal 3. občni zbor Kluba goriških študenotv, na katerem bodo potekale tudi volitve. Na občnem zboru se bo spreminjal tudi statut. V prilogi je predložen predlog novega statuta. Predloge in pobude članov glede statuta lahko podaste na info@kgs.si.

Dogodki
25/6/22

KONCERT Z MAGNIFICOM & DEJ ŠE'N LITRO

Klubovci smo lani praznovali 30. let, zato letos v soorganizaciji z MONG prirpravljamo največje praznovanje v Novi Gorici!

Dobimo se v soboto 25.6.2022 ob 20.00h na travniku pred Mestno občino Nova Gorica.

Z nami bodo praznovali:

MAGNIFICO

Dej še'n litro

Za rojstnodnevno zabavo se spodobi, da je VSTOP PROST!


HIR AJ KAM HIR AJ GO


Sponzorji dogodka so:

- HIT universe of fun


- Pivovarna Laško


- Klet Brda


- Mladinski center Nova Gorica

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa ali odpovedi dogodka.

Dogodki
21/5/22

PARANOISE in PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA

21. 5. bodo z nami PARANOISE in PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA!

Vrata prizorišča se odprejo ob 21h, v blues ritme pa nas bodo glasbene skupine popeljale ob 22h, zato ne zamujajte

Vstopnina je 5€, člani KGŠ pa imate prost vstop!